Actie 2018-2019:   Fire for JAN

Dit jaar heb ik samen met Niels de Ruyck en Dieter Ghekiere samen gewerkt voor de ontwerpen.
We hebben als goed doel 2 organisaties genomen. Zoals ieder jaar hebben wij gekozen voor de Mug-Heli en dit jaar hebben wij ook ALS genomen.

"In brandweerkringen zijn we allemaal geraakt door het verhaal van brandweersergeant Jan Bouttry uit Veurne". "Hij moest zijn carrière abrupt eindigen toen bij hem ALS werd vastgesteld. De brandweermannen in Veurne riepen al het initiatief 'Fire for Jan' in het leven om Jan financieel een extra duwtje in de rug te geven. We hebben besloten om daartoe ook bij te dragen en zullen de opbrengsten van de verkoop van de badges splitsen voor deze twee initiatieven."

Deze actie bracht ons 1000€ op voor de Mug-Heli en 2000€ op voor ALS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année, j'ai travaillé avec Niels de Ruyck et Dieter Ghekiere pour les designs. Nous avons pris 2 organisations comme association caritative. Comme chaque année nous avons opté pour le Mug-Heli et cette année nous avons également pris ALS.

"Dans les milieux des sapeurs-pompiers, nous sommes tous touchés par l'histoire du sergent-pompier Jan Bouttry de Furnes". "Il a dû arrêter brutalement sa carrière lorsqu'il a reçu un diagnostic de SLA. Les pompiers de Veurne ont déjà créé l'initiative 'Fire for Jan' pour donner à Jan un coup de pouce financier supplémentaire. Nous avons décidé d'y contribuer également. produit de la vente des badges pour ces deux initiatives."

 

Cette promotion a permis de récolter 1000€ pour le Mug-Heli et 2000€ pour ALS.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

This year I worked together with Niels de Ruyck and Dieter Ghekiere for the designs. We have taken 2 organizations as a charity. Like every year we opted for the Mug-Heli and this year we also took ALS. "In fire circles we are all touched by the story of fire sergeant Jan Bouttry from Veurne".

 

"He had to end his career abruptly when he was diagnosed with ALS. The firefighters in Veurne already set up the 'Fire for Jan' initiative to give Jan an extra boost financially. We have decided to contribute to this as well. and will split the proceeds from the sale of the badges for these two initiatives."

 

This promotion raised €1000 for the Mug-Heli and €2000 for ALS.